Telefoonnummers Fysio Zuyd filialen

Fysio Zuyd Maastricht
Tongersestraat        043 351 08 00
St. Nicolaasstraat    043 321 85 69
Mosae Forum          043 351 08 00
Caberg                      043 351 08 00
De Fronten               043 351 08 00
Sint-Pieter                043 351 08 00
Céramique               043 351 08 00

Herculeshof     043 321 85 69
Mariaberg        043 343 14 51
Geusselt           043 310 19 35
Randwyck        043 351 08 00
Lifestyle           043 351 08 00
Valkenburg      043 601 24 44

Fysio Zuyd Eijsden           043 351 08 00
Fysio Zuyd Blerick            077 203 00 00
Fysio Zuyd Kerkrade        043 343 14 51
Ergo Zuyd Maastricht      043 321 85 69
Osteo Zuyd Maastricht    043 351 08 00
Fysio Zuyd Venlo              077 203 00 00

Osteopathie

Een osteopaat komt vaak in beeld als een lichamelijke klacht langdurig is en/of hardnekkig blijkt. Wanneer de 'medische molen' onvoldoende verklaring geeft of oplossing biedt voor de pijnklachten, kan een osteopaat uitkomst bieden.

Een osteopaat ziet het lichaam namelijk als één geheel om van daaruit op zoek te gaan naar de oorsprong van de klachten. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de plaats waar u de pijn voelt, maar het hele lichaam wordt onderzocht om te achterhalen waarom en waardoor u pijn heeft op een specifieke plek. Alles in het lichaam beweegt: van spieren tot bloedvaten, van organen tot botten. Al deze bewegingen beïnvloeden elkaar. Een osteopaat heeft kennis van deze structuren en hun verbindingen. Wanneer een onderdeel van het lichaam minder goed beweegt kan dit ergens anders in het lichaam voor klachten zorgen. Dit kunnen allerlei klachten zijn: van rug- en nekklachten tot klachten van organen (maag, darm) maar ook hoofdpijn of duizeligheid. Ook bij chronische vermoeidheid of fibromyalgie kan een osteopaat hulp bieden. 

Hoe gaan wij te werk?

Onderzoek

Het osteopathisch onderzoek begint met een vraaggesprek. Niet alleen uw klachten worden doorgesproken, er kunnen ook vragen worden gesteld over uw algemene gezondheid (hart en bloedvaten, luchtwegen, medicijngebruik) maar ook eventuele  doorgemaakte ziektes en/of behandelingen worden besproken. Dit alles om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. 

Indien uit dit vraaggesprek geen contra-indicaties worden gevonden, verricht de osteopaat een lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt het hele lichaam op zijn beweeglijkheid onderzocht: niet alleen de spieren en gewrichten, maar ook (het bindweefsel rondom) organen.

Diagnose

Uit het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek volgt de diagnose. Hierin worden één of meerdere bewegingsbeperkingen aangegeven die, eenmaal losgemaakt, de oplossing zouden kunnen zijn voor uw klachten. Het behandelplan wordt individueel vastgesteld en met u besproken. Wanneer overleg met uw (huis)arts nodig is, wordt dit met u besproken.

Behandeling

Net zoals het onderzoek wordt de behandeling uitsluitend met de handen uitgevoerd om via directe mobilisaties (manipulaties) of indirecte technieken (zeer lichte mobilisaties) de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen.

De osteopathische behandeling bestaat uit het opheffen van bewegingsbeperkingen om te komen tot een optimaal functioneren van het lichaam. Een osteopaat geeft het lichaam de ruimte om zichzelf te herstellen. De behandeling is afgestemd op de patiënt en de techniekkeuze waarborgt een veilige en doeltreffende behandeling.

Zowel het onderzoek als de behandeling voert de osteopaat met zijn handen uit. Deze zijn zo geoefend dat hij, naast de beweeglijkheid van alle grote en kleine gewrichten, ook de positie, vorm en beweging van de organen kan voelen.
 

Vergoeding 2023

Osteopathie voor kinderen en volwassenen wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed onder de noemer complementaire/alternatieve geneeswijzen of beweegzorg vanuit de zorgverzekering met een aanvullende dekking. Hiervoor is het verplichte eigen risico niet van toepassing. 

Zwangere vrouwen & baby's

Osteopathie bij zwangere vrouwen

De osteopaat behandelt ook zwangere vrouwen. Er verandert gedurende de zwangerschap, vaak onder invloed van hormonen en het groter wordende kind, veel in het lichaam. Organen komen onder een grotere druk te staan, wat tot vervelende lichamelijke klachten kan leiden.  Een osteopaat kan hierin letterlijk en figuurlijk de helpende hand bieden door naast een stukje uitleg, ook meer ruimte en beweeglijkheid in de structuren te creëren waardoor klachten verminderen. 
Ook bij het al dan niet op gang brengen van de bevalling, kan osteopathie helpen. 

Osteopathie bij baby's en kinderen

De osteopaat behandelt ook baby’s en kinderen. Tijdens een bevalling worden vaak grote krachten uitgeoefend op het lichaam van het ongeborgen kind. De beweeglijkeid van het lichaampje en de schedel zorgen er in het algemeen voor dat deze krachten goed opgevangen kunnen worden. 

Onregematigheden tijden de zwangerschap of een snelle dan wel langdurige bevalling kunnen gevolgen hebben voor het welzijn van het kind. Zo kunnen klachten ontstaan na bijvoorbeeld de geboorte van een baby in stuitligging, na een vacuümverlossing of keizersnede.

Een osteopaat kan dikwijls op een zachte manier het lichaam van de baby laten ontspannen en zijn natuurlijke beweeglijkheid teruggeven.

Een osteopaat kan onder andere helpen bij de volgende problemen:

  • Voorkeurshouding

  • Afplatting van het schedeltje

  • Darmkrampjes

  • Problemen met zuigen/slikken

  • Refluxklachten

  • Keel, neus, oorproblemen

  • Langdurig huilen, onrustig gedrag

Vaak wordt er nauw samengewerkt met de kinderfysiotherapeut. Deze kan u tips geven wat u als ouder kunt doen voor uw baby bij verschillende problemen. Op deze wijze wordt er sneller gewerkt naar het welbevinden van uw baby. Benieuwd wat een kinderfysiotherapeut doet? Kijk onder het kopje kinderfysiotherapie voor meer informatie of neem contact op met onze praktijk.

Therapeuten