Telefoonnummers Fysio Zuyd filialen

Fysio Zuyd Maastricht
Tongersestraat        043 351 08 00
St. Nicolaasstraat    043 321 85 69
Mosae Forum          043 351 08 00
Caberg                      043 351 08 00
De Fronten               043 351 08 00
Sint-Pieter                043 351 08 00
Céramique               043 351 08 00

Herculeshof     043 321 85 69
Mariaberg        043 343 14 51
Geusselt           043 310 19 35
Randwyck        043 351 08 00
Lifestyle           043 351 08 00
Valkenburg      043 601 24 44

Fysio Zuyd Eijsden           043 351 08 00
Fysio Zuyd Blerick            077 203 00 00
Fysio Zuyd Kerkrade        043 343 14 51
Ergo Zuyd Maastricht      043 321 85 69
Osteo Zuyd Maastricht    043 351 08 00
Fysio Zuyd Venlo              077 203 00 00

Suggesties en klachten

Heeft u een suggestie? Dan horen wij die graag! Neem telefonisch contact op met het algemene telefoonnummer: 043 - 321 85 69 of stuur een mail naar info@fysiozuyd.nl o.v.v. suggestie.

Heeft u een klacht over uw behandeling? Laat het uw behandelaar weten! Dan gaat hij/zij samen met u op zoek naar een oplossing. U kunt bij klachten over uw fysiotherapeutische behandeling ook contact opnemen met een van de praktijkhouders: Willem Strik of Bram Jaspars, bereikbaar op het algemene telefoonnummer: 043 - 321 85 69 of bij klachten over uw ergotherapeutische behandeling met Babs Strik-van der Linden, praktijkhoudster Ergotherapie Zuyd, op het telefoonnummer: 0654748316.

Komen wij er samen niet uit dan kan u voor bij klachten over uw fysiotherapeutische of ergotherapeutische behandeling een beroep doen op de Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn in Amersfoort.

Voor klachten over de Osteopathie geldt dat u contact kunt opnemen met het NOF of NRO. Zij zullen de belangen van u als patiënt behartigen. 

Klachten over de behandeling, service of praktijk die direct geuit worden, worden eveneens gesignaleerd. De therapeut registreert de ontvangen klacht op het klachtenformulier en meldt de klacht bij de praktijkhouder. De praktijkhouder bepaalt in overleg met de therapeut de te ondernemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. Degene die de klacht heeft ingediend wordt hierover geïnformeerd. De praktijkhouder bewaakt alle acties die genomen worden om de klacht op te lossen. Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidscontrole. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt dit genoteerd op de klachtenkaart. Tevens wordt de oorzaak van de klacht vermeld, alsmede wie verantwoordelijk is voor het betreffende proces, de afspraak of de norm. Daarmee is de klacht als afgehandeld geregistreerd.
Indien de cliënt  niet tevreden is met de manier waarop de therapeut of de praktijkhouder reageert op de klacht, kan de klacht ingediend worden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Nederland en/of Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

Klachtenregeling

Wanneer u onder behandeling bent bij een fysio- of ergotherapeut, behoort de fysio- of ergotherapeut alle hulp aan te bieden die u nodig heeft. De meeste patiënten zijn tevreden over de behandeling die zij krijgen. Maar mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw therapeut. Misschien komt u er samen al uit als duidelijk wordt waarover uw ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.
Het beste is hier een aparte afspraak voor te maken, zodat de therapeut voldoende tijd kan uittrekken en u samen kunt zoeken naar een bevredigende oplossing. Indien u dit niet wilt, kunt u zicht richten tot  de praktijkhouder. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot:

  • Zorgbelang Nederland
  • Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.
  •  

Zorgbelang Nederland

Als u het moeilijk vindt de behandelende therapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Zorgbelang Nederland. Deze organisatie geeft informatie over uw rechten als patiënt.
Zorgbelang Nederland is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben.

Klachtenfunctionaris

Een klacht kan rechtstreeks ingediend worden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang. De klachtenfunctionaris kan u bijstaan bij een gesprek met de betreffende therapeut of u helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie.
Kijk op www.zorgbelang-nederland.nl voor meer informatie.

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Hebt u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de klachtencommissie waaronder de therapeut valt, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. Bij de secretaris van de Klachtencommissie kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. De secretaris begeleidt de hele afhandeling van de klacht.

De Klachtencommissie bestaat uit drie leden: een onafhankelijke jurist als voorzitter, een lid namens de Nederlandse Cliënten Consumenten Federatie (NPCF) en een lid van de vereniging over wiens lid een klacht is ingediend. De uitspraken van de commissie blijven anoniem, de aanbevelingen zijn in eerste instantie alleen bestemd voor de aangeklaagde. De klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid.

Contact

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189

Geschillencommissie

Als u er met de therapeut en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.