Telefoonnummers fysio zuyd filialen

Fysio Zuyd Maastricht
Tongersestraat        043 351 08 00
St. Nicolaasstraat    043 321 85 69
Mosae Forum          043 351 08 00
Caberg                      043 3431451

Herculeshof     043 321 85 69
Mariaberg        043 343 14 51
Geusselt           043 310 19 35
Randwyck        043 351 08 00
Lifestyle           043 351 08 00

Fysio Zuyd Eijsden           043 351 08 00
Fysio Zuyd Blerick            077 203 00 00
Fysio Zuyd Kerkrade        043 343 14 51
Ergo Zuyd Maastricht      043 321 85 69
Osteo Zuyd Maastricht    043 351 08 00
Fysio Zuyd Venlo              077 203 00 00

Over Fysio Zuyd

Fysio Zuyd is een multidisciplinaire praktijk van een tiental praktijken in het zuiden van het land

De multidisciplinaire fysiopraktijken van Fysio Zuyd zijn verspreid over Limburg. Zoekt u een gespecialiseerde fysiotherapeut in bijvoorbeeld Maastricht, Eijsden, Kerkrade of Blerick dan bent u bij Fysio Zuyd aan het goede adres. U kunt bij ons terecht voor fysiotherapie, ergotherapie, osteopathie, diëtetiek en personal training.

Bij Fysio Zuyd werken professionals, waarbij de zorg en de klachten rondom bewegen en voeding in vertrouwde handen is. Onze behandelaars zijn geschoold naar de hoogste kwaliteitseisen en beschikken over alle belangrijke specialisaties. Zij bieden algemene fysiotherapie en hebben daarnaast hun eigen specialisaties zoals manuele therapie, oefentherapie, bekkenfysiotherapie of sportfysiotherapie. U kunt bij onze fysiotherapeuten terecht als u bijvoorbeeld last heeft van lage rugklachten, schouderpijn door een ontsteking of een blessure, knieklachten, nekpijn door spanning of bij klachten door een verkeerde (werk)houding.

Fysio Zuyd staat voor mensen gezond en actief maken vanuit de wensen en behoeften van onze klant. Daarom stemmen de verschillende disciplines de zorg met elkaar af, zodat u verzekerd bent van de beste kwaliteit.

Bij Fysio Zuyd bent u in vertrouwde handen. Zorg die u beweegt.

Fysio Zuyd

Organisatie
Fysio Zuyd is aangesloten bij: KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), NVFG (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie), CKR (Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie), Stichting Fy’net (Samenwerking Fysiotherapie Maastricht en Heuvelland), het regionaal Claudicationetwerk, ParkinsonNet, EN (Ergotherapie Nederland), EDOMAH, NVD (Nederlandse vereniging van Diëthisten).
 

Privacy
Fysio Zuyd vraagt vooraf altijd om uw toestemming voor het intern gebruik van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als cliënt heeft u bovendien het recht uw dossier in te zien.

Huisregels
Als u verhinderd bent voor een afspraak, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch aan ons door te geven. Als u te laat of helemaal niet afbelt, zijn wij genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen, ook wanneer u normaliter als ziekenfondsverzekerde niet zelf eerst de rekening krijgt.

Fysio Zuyd - Bedrijfspresentatie

 

Suggesties en klachten

Heeft u een klacht over uw behandeling? Laat het uw behandelaar weten! Dan gaat hij samen met u op zoek naar een oplossing. Voor klachten belt u met Willem Strik, Babs Strik-van der Linden of Bram Jaspars, bereikbaar op het algemene telefoonnummer: 043 - 321 85 69. Komen wij er samen niet uit dan kan u voor de fysio en ergo een beroep doen op de Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn in Amersfoort. Voor de Osteopathie geldt dat u contact kunt opnemen met het NOF of NRO. Zij zullen de belangen de belangen van u als patiënt behartigen. 

Wanneer u niet tevreden bent verzoeken wij u deze klacht te bespreken met de betreffende ergotherapeut. Indien u dit niet wilt, kunt u zich richten tot de praktijkhouder. De praktijkhouder van Ergo Zuyd is mw.  B. Strik vd Linden. Tel:0654748316.

Klachten over de behandeling, service of praktijk die direct geuit worden, worden eveneens gesignaleerd. De ergotherapeut registreert de ontvangen klacht op het klachtenformulier en meldt de klacht bij de praktijkhouder. De praktijkhouder bepaalt in overleg met de ergotherapeut de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. Degene die de klacht heeft ingediend wordt hierover geïnformeerd.
De praktijkhouder bewaakt alle acties die genomen worden om de klacht op te lossen. Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidscontrole. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt dit genoteerd op de klachtenkaart. Tevens wordt de oorzaak van de klacht vermeld, alsmede wie verantwoordelijk is voor het betreffende proces, de afspraak of de norm. Daarmee is de klacht als afgehandeld geregistreerd.
Indien de cliënt  niet tevreden is met de manier waarop de ergotherapeut of de praktijkhouder reageert op de klacht, kan de klacht ingediend worden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Nederland en/of Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

Klachtenregeling

Wanneer u onder behandeling bent bij een ergotherapeut, behoort de ergotherapeut alle hulp aan te bieden die u nodig heeft. De meeste patiënten zijn tevreden over de behandeling die zij van de ergotherapeut krijgen. Maar mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw ergotherapeut. Misschien komt u er samen al uit als duidelijk wordt waarover uw ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.
Het beste is er een aparte afspraak voor te maken, zodat de ergotherapeut voldoende tijd kan uittrekken en u samen kunt zoeken naar een bevredigende oplossing. Indien u dit niet wilt, kunt u zicht richten tot  de praktijkhouder. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot:

  • Zorgbelang Nederland
  • Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

Zorgbelang Nederland

Als u het moeilijk vindt de behandelende ergotherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Zorgbelang Nederland. Deze organisatie geeft informatie over uw rechten als patiënt.
Zorgbelang Nederland is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben.

Klachtenfunctionaris

Een klacht kan rechtstreeks ingediend worden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang. De klachtenfunctionaris kan u bijstaan bij een gesprek met de betreffende ergotherapeut of u helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie.
Kijk op www.zorgbelang-nederland.nl voor meer informatie.

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Hebt u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de klachtencommissie waaronder de ergotherapeut valt, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. Bij de secretaris van de Klachtencommissie kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. De secretaris begeleidt de hele afhandeling van de klacht.

De Klachtencommissie bestaat uit drie leden: een onafhankelijke jurist als voorzitter, een lid namens de Nederlandse Cliënten Consumenten Federatie (NPCF) en een lid van de vereniging over wiens lid een klacht is ingediend. De uitspraken van de commissie blijven anoniem, de aanbevelingen zijn in eerste instantie alleen bestemd voor de aangeklaagde. De klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid.

Contact

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189

Geschillencommissie

Als u er met de ergotherapeut en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.