Telefoonnummers Fysio Zuyd filialen

Fysio Zuyd Maastricht
Tongersestraat        043 351 08 00
St. Nicolaasstraat    043 321 85 69
Mosae Forum          043 351 08 00
Caberg                      043 351 08 00
De Fronten               043 351 08 00
Sint-Pieter                043 351 08 00
Céramique               043 351 08 00

Herculeshof     043 321 85 69
Mariaberg        043 343 14 51
Geusselt           043 310 19 35
Randwyck        043 351 08 00
Lifestyle           043 351 08 00
Valkenburg      043 601 24 44

Fysio Zuyd Eijsden           043 351 08 00
Fysio Zuyd Blerick            077 203 00 00
Fysio Zuyd Kerkrade        043 343 14 51
Ergo Zuyd Maastricht      043 321 85 69
Osteo Zuyd Maastricht    043 351 08 00
Fysio Zuyd Venlo              077 203 00 00

Kinderen

Kinderfysiotherapie

Heeft uw kind moeite met bewegen of klachten die door een fysiotherapeut behandeld kunnen worden? Neem dan contact op met onze specialisten kinderfysiotherapie. Onze collega's werken samen met uw kind, zodat zij weer ongestoord kunnen meespelen op school, sporten en niet meer worden gehinderd in hun dagelijkse activteiten. 

Hoe doen we dit? 

De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie. Hierbij leren kinderen spelenderwijs hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Zo is het goed voor de ontwikkeling en nog leuk ook!

Tijdens de behandeling worden de ouders uiteraard meegenomen in het proces. Wanneer er andere problemen zich voordoen wordt er nauw samengewerkt met andere specliasten. Alles om uw kind zo snel mogelijk vooruitgang te laten boeken. 

Osteopathie bij baby's

Heeft uw baby een voorkeurshouding, afplatting van de schedel of huilt het veel? De osteopaat kan u waardevol te hulp schieten.

Tijdens een bevalling worden vaak grote krachten uitgeoefend op het lichaam van het ongeboren kind. Onregelmatigheden tijdens de zwangerschap of bevalling kunnen klachten veroorzaken. 

Een osteopaat laat met de zachte hand het lichaam van de baby weer ontspannen en zijn natuurlijke beweeglijkheid teruggeven.

Kinderergotherapie
Kinderfysiotherapie
Diëthetiek bij kinderen