Telefoonnummers Fysio Zuyd filialen

Fysio Zuyd Maastricht
Tongersestraat        043 351 08 00
St. Nicolaasstraat    043 321 85 69
Mosae Forum          043 351 08 00
Caberg                      043 351 08 00
De Fronten               043 351 08 00
Sint-Pieter                043 351 08 00
Céramique               043 351 08 00

Herculeshof     043 321 85 69
Mariaberg        043 343 14 51
Geusselt           043 310 19 35
Randwyck        043 351 08 00
Lifestyle           043 351 08 00
Valkenburg      043 601 24 44

Fysio Zuyd Eijsden           043 351 08 00
Fysio Zuyd Blerick            077 203 00 00
Fysio Zuyd Kerkrade        043 343 14 51
Ergo Zuyd Maastricht      043 321 85 69
Osteo Zuyd Maastricht    043 351 08 00
Fysio Zuyd Venlo              077 203 00 00

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van baby’s en kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.

Indicaties voor kinderfysiotherapie:

  • Baby’s met een voorkeurshouding, asymmetrisch bewegen, afplatting van de schedel, motorische problemen en bijzondere voortbewegingsvormen zoals op de billen schuiven. Ook baby’s die zich overmatig overstrekken en/of (ont)spanningsproblemen hebben kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.
    (0-2 jarigen worden vaak aan huis behandeld, zodat het kind in zijn eigen, vertrouwde omgeving is)

     

  • Jonge kinderen met een afwijkend looppatroon (bijvoorbeeld tenen lopen), evenwichtsproblemen, motorische ontwikkelingsachterstand in de grove en/of fijne motoriek.
     

  • Oudere kinderen met schrijfproblemen, bewegingsangst, onhandige motoriek zoals houterig bewegen, vaak vallen, struikelen of voorwerpen laten vallen.

Voor alle leeftijdsgroepen worden orthopedische -, neurologische –, aangeboren en/of syndromale aandoeningen door de kinderfysiotherapeut behandeld.


De behandeling bestaat vaak voor een groot deel uit oefentherapie. Bij baby’s worden ouders geadviseerd en geïnstrueerd hoe zij met hun baby de motorische ontwikkeling kunnen oefenen en zo stimuleren. Bij het jonge en oudere kind gaat de kinderfysiotherapeut ook middels oefentherapie spelenderwijs met het kind aan de slag en betrekt hierbij ouders (en soms ook leerkrachten) bij het optimaal kunnen stimuleren van de motorische ontwikkeling van het kind.

Bewegingsproblemen bij kinderen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog. Ook wordt er vaak nauw samengewerkt met de osteopaat. Deze heeft veel expertise op het gebied van baby's en kinderen en kan mogelijke blokkades of een overgevoelig centraal zenustelsel behandelen. Zo word er sneller gewerkt naar een optimaal herstel voor uw kind. Benieuwd naar wat een osteopaat doet bij baby's en kinderen? Kijk dan onder het kopje osteopathie of neem contact op met onze praktijk voor informatie.

Twijfelt u of kinderfysiotherapie bij u kind kan helpen? Neem gerust contact op dan bespreken we de mogelijkheden!