Telefoonnummers fysio zuyd filialen

Fysio Zuyd Maastricht
Tongersestraat        043 351 08 00
St. Nicolaasstraat    043 321 85 69
Mosae Forum          043 351 08 00
Caberg                      043 3431451

Herculeshof     043 321 85 69
Mariaberg        043 343 14 51
Geusselt           043 310 19 35
Randwyck        043 351 08 00
Lifestyle           043 351 08 00

Fysio Zuyd Eijsden           043 351 08 00
Fysio Zuyd Blerick            077 203 00 00
Fysio Zuyd Kerkrade        043 343 14 51
Ergo Zuyd Maastricht      043 321 85 69
Osteo Zuyd Maastricht    043 351 08 00
Fysio Zuyd Venlo              077 203 00 00

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kwetsbare ouderen en/of ouderen met complexe gezondheidsproblemen. Hij heeft kennis van ouderdomsziekten en -aandoeningen en van de daarbij behorende fysiotherapeutische behandeling. Hij richt zich op het verbeteren van uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor kunt u zo veel mogelijk zelfstandig blijven functioneren.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten, die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup of ouderdomsverschijnselen problemen ondervinden.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden of een combinaties van de ziektebeelden.

De therapie bestaat vaak uit oefenen en trainen van de (dagelijkse) handelingen die problemen geven. Bij pijnklachten, wordt de behandeling daarop gericht. Er worden meerdere soorten van oefeningen en trainingen toegepast om het doel te bereiken. (Oefentherapie, massage, electro-stimulatie, triggerpoint therapie, dry needling etc).