Telefoonnummers Fysio Zuyd filialen

Fysio Zuyd Maastricht
Tongersestraat        043 351 08 00
St. Nicolaasstraat    043 321 85 69
Mosae Forum          043 351 08 00
Caberg                      043 351 08 00
De Fronten               043 351 08 00
Sint-Pieter                043 351 08 00
Céramique               043 351 08 00

Herculeshof     043 321 85 69
Mariaberg        043 343 14 51
Geusselt           043 310 19 35
Randwyck        043 351 08 00
Lifestyle           043 351 08 00
Valkenburg      043 601 24 44

Fysio Zuyd Eijsden           043 351 08 00
Fysio Zuyd Blerick            077 203 00 00
Fysio Zuyd Kerkrade        043 343 14 51
Ergo Zuyd Maastricht      043 321 85 69
Osteo Zuyd Maastricht    043 351 08 00
Fysio Zuyd Venlo              077 203 00 00

Ergotherapie

Direct aanmelden? bstrik@ergozuyd.nl

 

Wanneer kunt u bij Ergo Zuyd terecht?

Wanneer u denkt baat te hebben bij ergotherapie, kunt u overleggen met uw huisarts, specialist of bedrijfsarts. U kunt ook zelf contact met ons opnemen om na te gaan of ergotherapie voor u een passende oplossing kan bieden. Bijvoorbeeld als u met de volgende vragen zit: 

 • Ik heb moeite met wringen, potten/flessen openen en het doen van het huishouden. Hoe kan ik dit zelfstandig blijven doen? (cliënt met reuma/artrose) 
 • Ik weet niet meer waar ik iets neergelegd heb. Hoe kan ik zorgen dat ik mijn spullen terug vind? (cliënt met beginnende dementie)
 • Ik kom de trap niet meer op en heb moeite om op te staan vanuit een stoel of bed. Hoe kan dit makkelijker of wat zijn alternatieve mogelijkheden? (cliënt met beperking aan het bewegingsapparaat)
 • Ik kom tot niets en ben de hele dag moe. Ik wil weer mijn huishouden kunnen doen en gaan werken. (cliënt met depressie en/of CVA)
 • Ik kom nauwelijks buitenshuis, kan mijn vrienden niet bezoeken en kan geen boodschappen doen omdat ik voortdurend buiten adem raak als ik enkele meters moet lopen. Ik wil deze activiteiten weer kunnen uitvoeren. (cliënte met COPD)
 • Ik kom niet meer toe aan leuke activiteiten, omdat ik voortdurend geen energie heb. Ik wil weer leuke dingen doen. (cliënt met CVA)
 • Ik moet voor mijn ernstige zieke partner zorgen en kom niet meer aan mijn eigen bezigheden toe. Hoe kan ik toch goed voor mijn partner zorgen zonder mijn eigen activiteiten te verliezen? (overbelaste mantelzorger en cliënt met dementie)

Onze doelgroepen

Ergo Zuyd richt zich op ouderen, volwassenen en kinderen met beperkingen in het dagelijks handelen ten gevolge van lichamelijke, psychosociale of ontwikkelingsproblematiek. De ergotherapeut geeft niet alleen adviezen over de gevolgen van het ziektebeeld maar kijkt vooral naar de mogelijkheden voor de cliënt en zijn omgeving. Ergotherapie is gericht op de volgende gebieden:

 • De zelfredzaamheid (zelfverzorging bij eten en drinken en slapen)
 • De productiviteit (werk, huishouden) 
 • De ontspanning (hobby’s, zoeken naar een zinvolle dagbesteding en/of het bieden van een dagstructuur)  

Ergotherapie en ouderen

Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en de specifieke doelgroepen daarbinnen. Denk aan Dementie, Parkinson, CVA, reuma. Wij doen dat multidisciplinair, samen met de geriatriefysiotherapie, de diëthiste en de psychologe.

Onze behandeling bij ouderen is gericht op het behouden en/of vergroten van de zelfstandigheid. Dat kan zijn oefenen in zelfzorg (denk aan wassen en aankleden, aan en uit trekken van de steunkousen) het zoeken naar een dagstructuur of het aanpassen van uw huis zodat het veiliger wordt. Advies in de omgang met en de aanschaf van hulpmiddelen hoort daar ook bij, denk aan advies over een rollator, rolstoel, verpleegbed, zitkussen enz.

Verder geven wij uitgebreid advies over een juiste zit –en lighouding.

Wij zijn uiteraard aangesloten bij diverse netwerken zoals Parkinsonnet, de CVA keten en als enige praktijk in Maastricht geschoold in EDOMAH.

Binnen Ergo Zuyd is er een multidisciplinair valpreventie team dat observeert waar het vallen door kan ontstaan en gericht adviezen geeft om het valrisico thuis te verminderen. Er vindt o.a.een veiligheidscheck plaats van de thuissituatie en een observatie door de geriatriefysiotherapeut gericht op de balans en het meten van de spierkracht.

EDOMAH: Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis

EDOMAH is een behandelmethode gericht op dementerende ouderen en hun mantelzorgers. Zowel de dementerende cliënt als de mantelzorger staan centraal in de behandeling. De behandeling begint eerst met een uitgebreid onderzoek. Er vindt een gesprek plaats met de mantelzorger waarbij hij/zij centraal staat. Hoe gaat het met hem/haar, hoe gaat de zorg voor de dementerende cliënt, heeft hij/zij voldoende “eigen tijd”, wat zijn zorgen waar hij/zij mee zit.
Er vindt ook een gesprek plaats met de dementerende oudere. Dit gesprek gaat er vooral om hem/haar te leren kennen. Hoe zag zijn/haar leven er tot nu toe uit, hoe ziet zijn dag er nu uit, wat gaat goed, waar heeft hij/zij plezier in.
Daarna volgt een observatie, hoe gaat het nu als de mantelzorger met de dementerende oudere samen iets doet.
Uit deze drie momenten volgt een doelengesprek waarin we vaststellen waar we aan gaan werken de komende tijd. Deze doelen komen uit de gesprekken en de observatie. Dit kunnen praktische dingen zijn zoals de sleutels die altijd kwijt raken, maar ook doelen gericht op de communicatie of benadering. Samen wordt besproken wat nou belangrijk is en waar de vragen liggen.

Ergotherapie en Arbeid

Mensen die problemen ervaren in het uitvoeren of behouden van hun werk. De ergotherapeut helpt om de juiste balans te vinden tussen de persoonlijke mogelijkheden/capaciteiten, de rollen in het leven en de eisen die het werk en privé stellen.

Ook wordt er advies gegeven over de inrichting van de werkplek om klachten (preventief) te lijf te gaan.

Het aanbod kan bestaat uit:

 • Een werkplekonderzoek
 • observatie en training van de minst belastende houdingen en bewegingen ter plaatse
 • het bewust maken van medewerkers op hun eigen verantwoordelijkheden
 • groepstraining en/of voorlichting over belastende en minder belastende houdingen (tilcursus)

Ergotherapie en kinderen

Zie Kinderergotherapie

Hoe werkt de ergotherapeut?

De ergotherapeut werkt door middel van  diagnostiek, behandeling, begeleiding en advies.

Ergotherapeutische diagnostiek

De observatie vindt plaats door middel van een intake/vraagstelling en door het uitvoeren van dagelijkse handelingen waarbij er gekeken wordt naar de motorische vaardigheden, de sensorische vaardigheden (tast en visus) en de cognitieve vaardigheden  (geheugen, planning en leervermogen) in relatie met de omgeving. (Denk aan de mantelzorger of de werkgever ).

Ergotherapeutische behandeling in de vorm van:

Het trainen van de  bovengenoemde vaardigheden (vaardigheidstraining)

 • Anders leren handelen
 • Aanpassen van de omgeving (huisaanpassingen)
 • Advies in aanschaf en vergoeding van en de omgang met  hulpmiddelen (Parkinson rollator, hulpmiddelen bij het aan-en uitdoen van de steunkousen enz.)
 • Aanvraag van WMO voorzieningen (WMO individuele begeleiding, vervoer op maat, advies over de aanvraag  van een traplift of andere  huisaanpassingen).

Ergotherapeutische advisering en begeleiding:

De ergotherapeut geeft advies aan de cliënt of aan de mantelzorgers en andere hulpverleners (thuiszorg). Denk aan advies in de omgang met de verschillende ziektebeelden (Dementie, Parkinson, Reuma,  CVA). Advies voor werkplekaanpassingen door gebruik te maken van ergonomische principes, advies over het gebruik van  hulpmiddelen en aanpassing van de omgeving.

Onze praktijk biedt ook Individuele Begeleiding in de thuissituatie aan. Deze begeleiding wordt bij de WMO aangevraagd en goedgekeurd. Er wordt vervolgens in overleg met de client en de familie bekeken waar de begeleiding zich op gaat richten. Denk aan begeleiding in de dagstructuur en/of het stimuleren van sociale contacten.

Kwaliteit

Ergo Zuyd staat garant voor een goede kwaliteit. De ergotherapeuten bij Ergo Zuyd staan geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Klachtenregeling
zie Over Fysio Zuyd

 

 

 

Ergotherapeuten

Babs Strik
Jasper Hermans
Sanne Stevens
Marlon Busch

Ergonomisch verantwoord thuis werken

Ergonomisch verantwoord thuis werken