Ergo Zuyd - Strik - Van der Linden


Praktische informatie

Ergo Zuyd Strik - Van der Linden

Lage Kanaaldijk 86a
6212 AK Maastricht

&

Clavecymbelstraat 57a
6217 CR Maastricht


Telefoon: 043 - 321 85 69
E-mail: bstrik@ergozuyd.nl


Openingstijden
maandag: 9.00 - 18.00 uur
dinsdag: 9.00 - 18.00 uur
woensdag: 9.00 - 18.00 uur
donderdag: 9.00 - 18.00 uur
vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
zaterdag en zondag: gesloten
Praktijk

Ergotherapie richt zich vooral op uw dagelijkse handelingen. Wanneer normale activiteiten zoals opstaan uit bed of stoel, aankleden, eten en boodschappen doen moeilijk gaan, kan de ergotherapeut ervoor zorgen dat deze handelingen opnieuw of op een aangepaste manier uitgevoerd kunnen worden. De ergotherapeut leert u op een praktische manier omgaan met uw lichamelijke of psychische beperkingen en zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt functioneren in de thuissituatie of op het werk, al dan niet met behulp van hulpmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel of rollator.

De ergotherapeut helpt ook bij re-integratie. Hij bekijkt dan welke werkplekaanpassingen nodig zijn om u optimaal te laten functioneren op uw werk. De ergotherapeut bekijkt wat de oorzaken zijn van de werkgerelateerde klachten, zoals RSI, rug-, nek- en schouderklachten

Ons team richt zich op het dagelijks functioneren van ouderen met complexe gezondheidsproblematiek. De behandeling is gericht op het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid, een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven (bewegen, lopen, wassen, kleden, eten en drinken enzovoorts).

In de meeste gevallen wordt de therapie gegeven in de thuissituatie, omdat onze ervaring leert dat therapie in een vertrouwde en herkenbare omgeving de beste resultaten oplevert. De behandeling is meestal langdurig en er zijn verschillende disciplines bij betrokken.

Behandelingen


Ergo Zuyd Strik - Van der Linden is een multidisciplinair centrum waar u terecht kunt voor:
Fysiotherapie
Oedeemtherapie
Geriatriefysiotherapie
Dry needling
Ergotherapie
Diëtetiek
Kinderergotherapie
Voor meer informatie: zie Behandelingen.

Ook werken wij sinds kort samen met re-integratie. Kijk op deze pagina voor meer informatie.