Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor iedereen voor wie bewegen niet vanzelfspre- kend is, of dat nu door ouderdom, een blessure, ziekte, aandoening of een bijzondere omstandigheid als zwangerschap is. Al onze behandelmethoden zijn erop gericht uw lichamelijk functioneren te herstellen, te onderhouden of te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van uw leven. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben, zoals het verbeteren of in stand houden van uw lichamelijk functioneren en het voorkomen van nieuwe klachten. In sommige gevallen begeleidt hij patiënten bij het leren leven met een beperking. Naast de behandeling houdt de fysiotherapeut zich ook bezig met advisering en begeleiding.

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kwets- bare ouderen, ouderen met complexe gezondheidsproblemen. Hij heeft kennis van ouderdomsziekten en -aandoeningen (dementie, de ziekte van Parkinson of bijvoorbeeld een gebroken heup) en van de daarbij behorende fysiotherapeutische behandeling. Hij richt zich op het verbeteren van uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor kunt u zo veel mogelijk zelfstandig blijven functioneren.

Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is het verbeteren van uw lichaamshouding en beweging. Manuele therapie richt zich hoofdzakelijk op functiestoornis- sen van de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen, en is geschikt voor onder andere nek-, schouder- en rugklachten. De behandeling richt zich op het vergroten van de beweeglijkheid van het gewricht en heeft vaak een onmiddellijke verdwijning of vermindering van de klachten tot gevolg.

Bekkentherapie

Bekkentherapie richt zich op het voorkomen en genezen van klachten in het bekkengebied, inclusief buik en rug. Denk aan klachten als pijn, incontinen- tie of seksuele problematiek. Vaak treden de klachten op tijdens of na een zwangerschap. Bekkentherapie richt zich daardoor vooral, maar niet uitsluitend op vrouwen.

Oedeemtherapie

Het lymfestelsel is een groot complex stelsel van grotere en kleinere vaten. Het loopt parallel aan het bloedvatenstelsel en is qua grootte vergelijkbaar. Het bloedvatenstelsel voorziet de organen van voedingsstoffen en zuurstof en zorgt dat de afvalstoffen worden afgevoerd. Het lymfestelsel voert ook afvalstoffen af. In het lichaam komen op diverse plekken de grotere lymfevaten samen, de lymfeknopen. Deze knopen halen uit het weefselvocht lichaamsvreemde stoffen (bacterien, virussen etc.) en geven deze af aan het bloedvatenstelsel. Hierna worden ze afgevoerd via de urine of ontlasting. Door een stoornis in het lymfestelsel (t.g.v. hart- en vaatproblemen, operatie, fractuur, trauma, bestraling, chemo, zwangerschap etc.) wordt overtollig vocht niet goed afgevoerd: er ontstaat een vochtophoping waardoor er een (vaak pijnlijke) zwelling ontstaat die ook voor stijfheid, tintelingen of een vermoeid en/of beurs gevoel kan zorgen. Door manuele lymfdrainage (een speciale massagetechniek), soms in combinatie met compressietherapie, lymfetaping of een beweegprogramma, wordt er gezorgd dat het vocht beter kan worden afgevoerd doordat andere lymfevaten worden benut. Er wordt als het ware een nieuwe weg gevonden en de lymfevaten worden gestimuleerd in hun functioneren waardoor tintelingen, een vermoeid gevoel, pijn en/of bewegingsbeperkingen kunnen worden gereduceerd.

Dry needling

Dry needling is een nieuwe behandelmethode voor pijn en stijfheid als gevolg van triggerpoints of ‘knopen’ in de spieren. Naast lokale drukpijn kun- nen triggerpoints ook uitstralende pijn veroorzaken. Op deze punten wordt er een droge naald in de spier gebracht, zonder dat er een vloeistof wordt geïnjecteerd. Door dit zogenaamde aanprikken van de spier worden de triggerpoints uitgeschakeld en ontspant de spier snel en langdurig.

Dietiek

Een diëtist is een expert op het gebied van voeding en het gedrag rondom voeding. De diëtist is vooral werkzaam voor speciale doelgroepen, zoals diabetici, mensen met Parkinson, maag- en darmproblemen en voedings- problemen in combinatie met medicatie. De diëtist adviseert hen over een gezond eetpatroon en helpt en motiveert hen bij het volgen van een dieet.

Shockwave-therapie/echografie

Shockwave-therapie bestrijdt chronische pijn in spieren, pezen en gewrich- ten met akoestische impulsen. De behandeling geeft goede resultaten bij aanhoudende schouderklachten, elleboogklachten en rugklachten, veroor- zaakt door een ontsteking of spierverkramping. Voor de diagnose is vaak aanvullend onderzoek via echografie nodig. Shockwave-therapie is zeer effectief, meestal treedt er na enkele behandelingen al verbetering op.

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich vooral op uw dagelijkse handelingen. Wanneer normale activiteiten zoals opstaan uit bed of stoel, aankleden, eten en bood- schappen doen moeilijk gaan, kan de ergotherapeut ervoor zorgen dat deze handelingen opnieuw of op een aangepaste manier uitgevoerd kunnen worden. De ergotherapeut leert u op een praktische manier omgaan met uw lichamelijke of psychische beperkingen en zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt functioneren in de thuissituatie (denk aan ziekte van Alzheimer, Parkinson, CVA, reuma en verpleegbehoeftige). Daar waar nodig worden hulpmiddelen ingezet zoals een rollator, verpleegbed en of zitorthesen. De ergotherapeut adviseerd ook bij het aanpassen van de woning. Bij problemen binnen het werkveld bekijkt de ergotherapeut wat de oorzaken zijn werkgerelateerde klachten zoals RSI, rug- en schouder- klachten en kan zonodig een werkplek aanpassing uitvoeren.

Osteopathie

Een osteopaat ziet het lichaam als één geheel. Hij weet welke lichaamsweef- sels met elkaar in verbinding staan en op welke manier ze elkaar kunnen beïnvloeden. Daardoor kan een osteopaat de mogelijke oorzaak van een klacht vinden, in een ander deel van het lichaam dan waar de klacht op- treedt. Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. De osteopaat behandelt ook kinderen, baby’s en zwangere vrouwen. 


Kinderergotherapie

Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie wordt ingezet als activiteiten, die eigenlijk automatisch behoren te gaan, niet lukken. Je kunt hierbij denken aan schrijven, aankleden, spelen, eten, concentreren en sporten. Ook wordt kinderergotherapie ingezet bij problemen met zitten en verplaatsen.

Een kinderergotherapeut kijkt naar hoe kinderen zo goed mogelijk met alle activiteiten mee kunnen doen die belangrijk zijn. de ergotherapeut gaat bijvoorbeeld samen met de kinderen veel oefenen door te spelen. Elk kind komt met een andere vraag en vindt andere dingen belangrijk om te doen.

Personal Training

Met Personal Training kunt u met individuele begeleiding uw doelen behalen. Na een intake waar deze doelen besproken zullen worden zal er gekozen worden voor een trainings intensiteit die bij u en uw doel past.